HOME訊息公告最新消息

最新消息

[標 題][發表人][日期]
2011亞洲舞獅公開賽 中華舞龍舞獅運動總會 2011-10-25
狂賀 2011浦東 三林沪港澳台龍師精英暨國際邀請賽... 中華舞龍舞獅運動總會 2011-09-27
2011高雄風雲戲獅甲國際舞獅邀請賽 中華舞龍舞獅運動總會 2011-08-02
2011年亞洲舞獅公開賽 中華舞龍舞獅運動總會 2011-08-02
壹週刊報導嚴重詆毀「中華舞龍舞獅運動總會」所有裁判... 中華舞龍舞獅運動總會 2011-05-03
中華盃舞龍舞獅錦標賽相關報導 中華舞龍舞獅運動總會 2011-04-05
2011年中華盃舞龍舞獅錦標賽成績公告 中華舞龍舞獅運動總會 2011-04-02
2011全國中華盃舞龍舞獅錦標賽 中華舞龍舞獅運動總會 2011-03-17
恭賀楊天德教練、念裕祥教練 中華舞龍舞獅運動總會 2011-02-01
新加坡聯合報導 中華舞龍舞獅運動總會 2011-01-26

總筆數:144筆 每頁顯示:10筆 總頁數:15